Mobiel menu openen
  • Team 1

  • Team 2

  • Team 3

  • Team 4

Opleiding

Fiscaliade biedt diverse opleidingen aan. Deze opleiding zijn altijd maatwerk omdat de cursus ten slotte moet passen bij de vraagstukken van uw organisatie. Graag bespreken wij met u de optimale invulling van de praktijkgerichte opleiding. De meeste opleidingen vinden plaats in regioverband of voor een team binnen uw organisatie. Enkele voorbeelden van modules voor de opleiding zijn:

- btw voor beginners
- btw voor gevorderen
- btw en vastgoed
- btw en sport
- subsidies
- btw en infrastructuur

- vpb voor beginners
- vpb voor gevordenen
- vpb en grondbedrijf
- vpb en vastgoed
- vpb en parkeren
- vpb winsttoetsen
- de fiscale openingsbalans
- de fiscale jaarwinst

- interne beheersing
- beheersmaatregelen btw
- beheersmaatregelen vpb
- horizontaal toezicht

- loonheffingen voor beginners
- loonheffingen voor gevorderen
- WKR
- inleners- en ketenaansprakelijkheid
- auto's
- generatiepact
- werkgeverspremies