Mobiel menu openen
  • Team 1

  • Team 2

  • Team 3

  • Team 4

Inrichting administratie nieuwe BBV

Inrichting nieuwe administratie wegens BBV zorgt voor aanpassing labellijst en mengpercentage

Vanwege de nieuwe wet- en regelgeving omtrent het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten(BBV) zijn veel gemeenten bezig om de wijzigingen te verwerken in hun administratie. Veelal zien wij dat per 1 januari 2018 de huidige boekingsnummers waaraan een btw-label is gekoppeld worden samengevoegd tot een nummer of dat er een andere indeling komt en daarmee een nieuwe werkwijze van het boeken van facturen. Deze wijzingen kunnen gevolgen hebben voor uw huidige btw-labellijst. Als er nieuwe nummers komen of meer boekingen op 1 nummer, dan is het aan te raden om te kijken welk btw-label aan het nieuwe nummer kan worden gehangen of dat er misschien aanpassingen nodig zijn. Het aanpassen van de boekingsnummer heeft ook gevolgen voor uw mengpercentage. Mocht u vragen hebben over hoe de controle het beste kan worden aangepakt of wat er nu precies nodig is? Neem dan contact op met Nikita Brameijer. 

Geplaatst 30-8-2017. Deze informatie wordt niet geüpdate.