Maatwerk advisering

Geen fiscaal vraagstuk is hetzelfde, een standaardoplossing bestaat niet. Onze specialisten leveren uitsluitend maatwerk, want dat is wat fiscaal advies is. We beginnen ieder traject met stilstaan bij de geformuleerde opdracht en helpen je die aan te scherpen. Op basis daarvan verzamelen we relevante data en doen een uitvraag naar de benodigde informatie. Vervolgens gaan we aan de slag met het vinden van een passende oplossing.

Pragmatisch

Met onze aanpak spelen we altijd in op de praktijk. We stellen concrete adviezen op, waarbij gemaakte keuzes worden toegelicht en we helpen bij de implementatie. Dit doen we door zoveel mogelijk gebruik te maken van de kennis en kwaliteit die binnen de organisatie aanwezig is en door nauw samen te werken met de betrokken collega’s. Op die manier zijn adviezen praktisch toepasbaar, het is leerzaam voor uw organisatie en kostenefficiënt!

Kennisoverdracht

Ons uitgangspunt is altijd kennisoverdracht. Enerzijds vindt kennisoverdracht plaats doordat we nauw samenwerken met de collega’s binnen uw organisatie. We begeleiden hen bij het fiscale proces en zorgen dat zij de fiscale werkzaamheden zoveel mogelijk zelf kunnen oppakken. Zo worden fiscale vraagstukken opgelost en het proces geborgd. Anderzijds verzorgen wij workshops waarmee we het kennisniveau binnen de organisatie vergroten en uw collega’s op de hoogte blijven van alle relevante fiscale ontwikkelingen.  

Fiscale ondersteuning op interim basis

Wanneer er tijdelijk behoefte is aan invulling van een fiscale functie, kunnen we daarbij ondersteunen. Variërend van kortere tot langere periode, één of meerdere dagen per week, afhankelijk van de behoefte binnen uw organisatie. 

Actueel