Mobiel menu openen
  • Team 1

  • Team 2

  • Team 3

  • Team 4

Aanpassing sportbesluit

Aanpassing sportbesluit wat nu te doen?

De interpretatie van de vrijstelling omtrent het gelegenheid geven tot sportbeoefening verandert voor gemeenten. Gemeenten die sportcomplexen tegen 6% btw ter beschikking stellen aan stichtingen en andere sportexploitanten, krijgen zeer waarschijnlijk in 2018 te maken met kostprijsverhogende btw. Dit geldt voor de sportaccommodaties die de gemeenten exploiteren. Door de verwachte uitbreiding van de btw-sportvrijstelling in Nederland wordt de gemeente waarschijnlijk aangemerkt als niet-winstbeogende instelling.

Het wachten is op een aankondiging van het Rijk wanneer wet aangepast zal worden. Tot dat moment kunnen gemeenten gebruik maken van het thans geldende btw-regime met btw-verrekening. Enige tijd geleden heeft het Ministerie van Financiën een brief gestuurd aan de VNG omtrent de toekomstige aanpassing van het sportbesluit. In deze brief is aangegeven dat gemeenten gecompenseerd gaan worden voor het btw-nadeel bij toekomstige investeringen.

De compensatie zou plaatsvinden via een specifieke uitkering vanuit het ministerie van VWS. De hoogte van compensatie per gemeente wordt gebaseerd op concrete gemeentelijke investeringen op basis van Single Information, Single Audit (SISA) en wordt nu aangegeven op € 123 miljoen per jaar (in de begin jaren een lager bedrag) in totaal voor alle gemeenten. Dit budget lijkt echter niet toereikend om het volledige btw-nadeel van gemeenten te vergoeden. Hierdoor zullen de btw kosten voor de sport toenemen voor gemeenten. Er zijn oplossing mogelijk om dit btw-nadeel te beperken. Wilt u onderzoeken welke opties er passend zijn voor uw gemeente? Neem dan contact op met Nikita Brameijer, BTW/BCF specialist. 

Geplaatst 30-8-2017. Deze informatie wordt niet geüpdate.