Mobiel menu openen
  • Team 1

  • Team 2

  • Team 3

  • Team 4

Berichten

BTW
Aanpassing sportbesluit
Aanpassing sportbesluit wat nu te doen? De interpretati...
Nieuwe herzieningsregels diensten
Herziening van ook op diensten per 1-1-2018 Op 18 mei 2...
Bouwterrein
Wordt er nu wel een btw-bouwterrein gekocht of verkocht ...
Verzelfstandigingen
Verzelfstandigingen van gemeentelijke afdelingen en acti...
VPB
Quick Scan grondbedrijven
QuickScan grondbedrijf Voor de beoordeling of voor het g...
Overhead
Overhead Als sprake is van activiteiten waarvoor Vpb-pli...
Proces naar aangifte
De meeste nieuwe belastingplichtigen hebben inmiddels ee...
Inrichting administratie nieuwe BBV
Inrichting nieuwe administratie wegens BBV zorgt voor aa...
Openingsbalans en jaarwinst grondbedrijf
Openingsbalans en jaarwinst grondbedrijf Inmiddels is e...
Loonheffingen
WKR acties
Werkkostenregeling (WKR)  Zoals u inmiddels weet, ...
Tablets en telefoons voor inhuur
Verstrekken of ter beschikking stellen van telefoons en ...
DBA update
Voortgang Wet DBA Met het invoeren van de Wet deregule...
Wijziging wet minimumloon
Aanpassing Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag (W...