Mobiel menu openen
 • Team 1

INHOUSE CURSUSOVERZICHT

btw & bcf
 • Basiscursus BTW en BCF
 • Grondzaken en/of vastgoed
 • Sport
 • Sociaal Domein en re-integratie
 • Subsidies
 • Samenwerkingsverbanden en BTW
 • BTW voor de financiële
 • Administratie
Vennootschapsbelasting (VPB)
 • Basiscursus
 • vennootschapsbelasting Grondbedrijf: Toetsing belastingplicht, Quick Scan en risico’s
 • Grondbedrijf: Belaste grondbedrijven, kansen en risico’s Vastgoed en normaal vermogensbeheer
 • Verbonden partijen en VPB
 • Participatiewet, SW, samenwerkingen WMO en Jeugd
Loonheffingen
 • Basiscursus loonheffingen
 • Werkkostenregeling Inhuur derden (wet DBA, inlenersen ketenaansprakelijkheid)
 • Loonaangifte en Wtl (Wet tegemoetkoming loondomein)
 • Sociale Verzekeringen
 • Generatiepact, sociaal plan, RVU’s en duurzame inzetbaarheid
 • (Bestel)auto’s, fietsen, scooters, reiskosten en duurzaam vervoer
 • Wet Normering Topinkomens
 • Flexibele arbeidsvoorwaarden (cafetaria en IKB)
Specials (NB: hele dag!)
 • Verzelfstandigingen en Samenwerkingsverbanden
 • Sociaal Domein, Re-integratie, Sociaal Werk
 • Jurisprudentie, besluiten en wetgeving
 • Inhuur, detachering en flexibele schil LH&BTW
Fiscale beheersing / Tax Control
 • Horizontaal Toezicht: implementatie en onderhoud
 • Fiscale controles bij interne controle en VIC
 • Fiscale beheersmaatregelen: nut, impact en noodzaak
 • Fiscale steekproeven