Fiscale dienstverlening

Een greep uit onze dienstverlening: wij kunnen u helpen met fiscale coaching, implementatie van het Tax Control Framework, fiscale audits en steekproeven, het begeleiden van verzelfstandigen/terug brengen van activiteiten.

Tax Control Framework en Horizontaal toezicht

Tax Control Framework (TCF) 

Het tax control framework is voor organisaties in de publieke sector een belangrijk onderdeel van de fiscale beheersing. Het samenspel aan fiscale beheersmaatregelen vormt de ruggengraat van de fiscale kwaliteit van een organisatie. Met onze expertise op overheidsgebied kunnen wij concreet met u aan de slag met het TCF. Graag ondersteunen wij u met het ontwikkelen en implementeren van concrete beheersmaatregelen om uw processen te optimaliseren. Hierbij streven wij er niet naar om aparte fiscale processen in te richten, maar de bestaande processen te integreren met fiscale elementen. Hiermee bereiken wij een fiscaal TCF met zoveel mogelijk impact en zo min mogelijk extra fiscale administratie en tijdsbesteding.

Klik hier voor meer informatie en ontdek wat wij op dit vlak voor uw organisatie kunnen betekenen.  
 

(Doorontwikkeling) Horizontaal toezicht (HT)

Veel overheidsinstellingen hebben een convenant horizontaal toezicht. Het convenant horizontaal toezicht is een formele afspraak. Het legt de intentie vast waarmee de organisatie richting de Belastingdienst verklaart een fiscaal beheerssysteem te hebben, de fiscaliteit te monitoren, te streven naar continue verbetering en optimalisatie van deze fiscale beheersing en te investeren in een open relatie met de Belastingdienst. Het convenant horizontaal toezicht is daarmee een uitvloeisel van een sterk ingericht tax control framework (TCF).

Graag werken wij met u aan de bouwstenen om te komen tot het HT convenant. Heeft u reeds een convenant? Dan werken wij graag met u aan de verdere verbetering en optimalisatie van uw TCF. 

Het horizontaal toezicht wordt door de Belastingdienst opnieuw beoordeeld. Hiermee muteert het vaste convenant naar een 3-jarige afspraak waarmee de organisatie concreet aan de slag moet met de fiscale acties. De eerste stap hiervoor is een self assessment. Doorontwikkeling HT, wij helpen u ermee!

Fiscaal strategisch adviesgesprek

Een periodiek fiscaal strategisch adviesgesprek levert een belangrijke bijdrage aan delen van de laatste stand van zaken van fiscale ontwikkelingen en aandachtspunten. Tevens zorgt dit gesprek voor een sparringsmoment over uw strategische fiscale positie waarmee nadere acties kunnen worden uitgezet en de fiscale koers nader kan worden bepaald. In dit overleg gaan wij actief met uw fiscale aanspreekpunten in gesprek om ontwikkelingen te bespreken en deze te vertalen naar concrete acties.

Omdat de fiscaliteit bij veel organisaties over verschillende afdelingen is verdeeld, is het belangrijk om periodiek gezamenlijk overleg te hebben zodat er een integrale fiscale werkwijze is en kennisdeling intern wordt geborgd.

Onderwerpen fiscaal strategisch gesprek: 

  • Fiscale actualiteiten in (fiscale) jurisprudentie en wet- en regelgeving
  • Delen (informele) nieuwe ontwikkelingen uit de praktijk
  • Fiscale zaken bespreken van de organisatie 
  • Praktische implicaties, bespreken fiscale actielijst en vervolgacties 
Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken!
Actueel