Mobiel menu openen
  • Team 1

Advies bezwaar en Beroep (WOZ)

Advies bezwaar en Beroep (WOZ)
De WOZ-waarde wordt vastgesteld voor elke onroerende zaak dat gelegen is binnen de grenzen van een gemeente. In de wet WOZ is vastgelegd hoe de waardevaststelling en -beschikking geschiedt. Over de WOZ-waarde wordt veel geprocedeerd in bezwaar en beroep. Hierdoor gaan hier ook forse bedragen proceskosten mee genoemd (in een brief van Minister Ollongren aan de Tweede Kamer is recent aangegeven dat in 2018 zo’n EUR 10 mio aan proceskosten is uitgegeven door gemeenten.

Ter voorkomen van (gegronde) procedures is het van groot belang dat het WOZ-waarderingsproces zo goed mogelijk is geborgd. Wanneer de WOZ-waarde onverhoopt tot een procedure leidt, dient deze WOZ-waarde fiscaal-juridisch zo goed mogelijk te worden onderbouwd. Hier kan Fiscaliade mee helpen. Is er ondersteuning nodig bij het afhandelen van bezwaarschriften, Kennis nodig om dit proces in te richten of fiscaal juridisch advies nodig over de WOZ-waardering, neem dan contact op met Fiscaliade.