Mobiel menu openen
  • Team 1

Loonheffingen

Als werkgever hebt u te maken met de loonheffingen (loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet). Voldoende kennis hiervan is essentieel om te kunnen voldoen aan de veelal complexe wet- en regelgeving en verplichtingen die op u rusten.

Fiscaliade is gespecialiseerd in de loonheffingen en de brede advisering op en rond dit terrein, wij kunnen u dan ook op alle fronten helpen. Van praktijkgerichte adviezen tot het bieden van ondersteuning (op locatie) bij het inrichten van of optimaliseren van processen en de borging en controle daarvan.

Loonheffingen, wanneer van toepassing?
Voor medewerkers met een aanstelling (burgemeester en wethouders) of arbeidsovereenkomst is duidelijk dat sprake is van een werknemer en dat de overheidsinstelling maandelijks het loon van deze medewerker moet verantwoorden in de aangifte loonheffingen. Naast deze groep medewerkers geldt bij een gemeente dat deze tevens inhoudingsplichtig is voor de participatiewet (bijstands)uitkeringen, en gelden ook bijzondere regels voor WSW-ers. En hoe zit het nu met gedeputeerden, raadsleden, commissieleden, vrijwilligers en leden van het stembureau? In welke gevallen weet u als overheidsinstelling zeker dat u een zelfstandig ondernemer (zzp-er) contracteert en geen risico loopt op een (verkapt) dienstbetrekking op grond van de Wet DBA? Zomaar enkele vragen die laten zien wanneer de loonheffingen van toepassing kunnen zijn.

Werkkostenregeling (WKR)
Alles wat een werknemer krijgt of gebruikt van zijn werkgever vormt in beginsel belast loon. Elke werkgever heeft binnen de werkkostenregeling (WKR) een budget, de zogenoemde vrije ruimte, om onbelaste vergoedingen en verstrekkingen te doen aan haar werknemers. Komt u boven dit budget, dan betaalt u een eindheffing van 80% over het meerdere. Maar wanneer mag u uitgaan van een lagere waarde (forfaitaire waarde) dan de factuurwaarde incl. btw en soms zelf een nihilwaardering? Moet u kosten aanwijzen als eindheffingsloon voor de werkkostenregeling? Hoe zit het met de gerichte vrijstellingen en hoe bepaalt u als werkgever de “vrije ruimte” ? Hoe zit het met een vaste reiskostenvergoeding en de uitruil IKB? Zomaar enkele vragen die laten zien hoe lastig de WKR in de praktijk kan zijn.

Loonheffingen cursussen
Naast onze ondersteuning bij uw vraagstukken vinden wij het belangrijk om ook kennisoverdracht te verzorgen. Om die reden hebben wij het Fiscaliade Kenniscentrum opgezet, gericht op overheidsorganisaties. Door deze klantfocus kunnen wij heel gericht ingaan op uw specifieke voor u relevante casussen gedurende de cursussen die wij aanbieden. Wij bieden diverse cursussen aan op het gebied van de loonheffingen. Kijk op onze pagina voor het Fiscaliade Kenniscentrum pagina voor meer informatie of neem direct contact met ons op.

Inhuur externe medewerkers
Inhuur externe medewerkers Als gevolg van de inwerkingtr...
Loonheffingen scan
Loonheffingen scan In de loonheffingen scan doen wij een...
Tablets en telefoons voor inhuur
Verstrekken of ter beschikking stellen van telefoons en ...
WKR-acties
Werkkostenregeling (WKR)  Zoals u inmiddels weet, ...