Mobiel menu openen
  • Team 1

WOZ en Lokale heffingen

Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen (lokale) belastingen heffen. Welke zij mogen heffen is vastgelegd in o.a. de Gemeentewet, Provinciewet en Waterschapswet. Om deze belastingen te kunnen heffen en innen dient een verordening te worden opgesteld en dient aan verschillende regelgeving te worden voldaan.          

Wat is het en wanneer van toepassing?
Jaarlijks kunnen overheidsinstellingen op basis van verordeningen belastingen heffen en innen. Welke belastingen, heffingen en rechten dit zijn is specifiek vastgelegd in diverse wetten, o.a. Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet. Maar ook uit andere wetgeving kan de mogelijkheid tot het heffen van belasting volgen (b.v. Wet Milieubeheer). Het beoordelen van heffingsmogelijkheden, het vaststellen van de verordening, de (tariefs)onderbouwing hiervan, de informatievoorziening aan de Raad dienen zorgvuldig en transparant te worden vastgesteld. Immers je wilt het risico vermijden dat een verordening (gedeeltelijk) onverbindend wordt verklaard en trachten bezwaar- en beroepsprocedures te vermijden.

Op verschillende manieren helpen wij via praktijkgerichte adviezen, bieden van ondersteuning bij het inrichten van of optimaliseren van processen en de borging en controle daarvan. Hieronder een greep uit de lokale belastingen, heffing en rechten onderwerpen.

Bij Fiscaliade adviseren wij van kop tot staart, dat betekent dat wij mee kunnen bedenken bij de mogelijkheden tot heffen en in welke vorm dit het beste kan geschieden, het opstellen van verordeningen tot het voeren van bezwaar en beroep. Daarbij onderscheiden wij twee deelgebieden: De WOZ en Overige heffingen.

Advies bezwaar en Beroep (WOZ)
Advies bezwaar en Beroep (WOZ) De WOZ-waarde wordt vast...
Advies Lokale Belastingen
Advies Opstellen en implementatie verordeningen lokale h...
Kostenonderbouwing tarief
Kostenonderbouwing rioolheffing, afvalstoffenheffing en ...