Mobiel menu openen
  • Team 1

Advies Lokale Belastingen

Advies Opstellen en implementatie verordeningen lokale heffingen
De procedure, het opstellen, onderbouwing en implementeren van een verordening lokale heffingen is van groot belang. Het niet juist of onvoldoende secuur definieren, of onvoldoende kenbaar maken van bijvoorbeeld belastbare feiten kan verstrekkende gevolgen hebben zoals het onverbindendheid van de verordening. Fiscaliade denkt met u mee van kop tot staart. Zo kunnen wij samen met u belastingheffingsmogelijkheden onderzoeken bij maatschappelijke vraagstukken (b.v. ondernemingsfondsen, energietransitiemaatregelen etc). Vervolgens moeten verordeningen worden opgesteld en onderbouwd en vervolgens geimplementeerd. Fiscaliade kan u hierbij assisteren. Heeft u bestaande verordeningen en wilt u weten of u deze optimaal toepast? Wij kunnen voor u een quick scan verordeningen uitvoeren.

In deze quick scan nemen wij de verordeningen onder de loep. Daarbij zullen wij de volgende vragen beantwoorden:

  • Zijn alle formele (processuele) aspecten in acht genomen
  • Zijn er aandachtspunten bij de inhoud van de verordening

In onze reactie geven wij bij deze aandachtspunten indien noodzakelijk tips en tricks.

Mocht een lokale belastingaanslag tot een bezwaar en beroepsprocedure leiden dan kunnen de ervaren adviseurs van Fiscaliade met veel proceservaring u ondersteunen. Daarbij kunt u denken aan het opstellen van verweer- of (hoger)beroepschriften en/of beroep in cassatie, meedenken in de te voeren strategie, onderbouwing en het voeren van het woord tijdens de rechtszittingen.