Veel publieke instellingen zijn bezig met duurzaamheidsinvesteringen. Denk aan het opzetten van warmtebedrijven, warmtenetwerken, zonneparken, windpanelen, zonnepanelen op het vastgoed aanbrengen Meer en meer wordt ook in gezamenlijkheid gewerkt aan bijvoorbeeld regionale energiestrategieën (RES). Onderdeel van de financiering en structuring van deze inititieven zijn de btw en de vpb gevolgen. Welke bijdragen zijn belast, welke btw is aftrekbaar en zijn inkomsten vpb-plichtig?

Actueel