Fiscale audit

Kansen - optimalisatie - in control

U ontvangt:

Een dwarsdoorsnede van uw organisatie op fiscaal gebied, rapportage met zowel: 

  • Managementrapportage (visueel) met integraal beeld;
  • Detailinformatie voor betreffende afdelingen;
  • Concrete aanbevelingen en verbeteracties/thema’s in één oogopslag.

Wat biedt de Fiscale Audit voor mijn organisatie:

Duidelijkheid risico’s en kansen van uw organisatie voor loonheffingen, Btw, Vennootschapsbelasting en lokale heffingen.

Inzicht in hoeverre u grip heeft op de fiscale positie en of verantwoordelijkheden voor iedereen voldoende duidelijk in de organisatie zijn belegd.

Weten wat u moet kunnen aantonen richting Belastingdienst, college, directie, accountant of andere belanghebbenden, en hoe u deze partijen het beste kunt informeren.

Oogopslag zien hoe uw organisatie er fiscaal voor staat
Een eerlijke nette prijs voor gedegen rapportage
Een overzicht met concrete optimalisatie-mogelijkheden gericht op de toekomst
s

Start met de basis

Uitvraag beschikbare informatie

t

Digitaal interviews

Interviews met één dag(deel) per belastingmiddel op verschillende niveaus van uw organisatie

a

Actie Fiscaliade

Opstellen rapportage bevindingen

r

Resultaat

Presenteren van het resultaat: managementsamenvatting, detailbevindingen én concrete acties

t

Toelichting kansen optimalisatie

Op basis van optimalisatie mogelijkheden gezamenlijk prioriteringsvoorstel bepalen

 

Interesse

Vul onderstaand contactformulier in

Naam:
E-mailadres
Bericht
Actueel