Aanleg openbaar gebied, bouwkavels ontwikkelen, plankostenbijdragen, terugleveren van gronden en ruilen van gronden, afkoopsommen, afspraken maken over toekomstig beheer en onderhoud. Welke transacties zijn belast met btw? Wij zorgen met u voor een goede verdeling van compensabele en aftrekbare btw per grondexploitatie.

Actueel