Opleidingen

Fiscaliade kenniscentrum, hét opleidingsinstituut voor uw fiscale kennisontwikkeling

Fiscaliade Kenniscentrum start jaarlijks met een nieuw fiscaal opleidingsaanbod gericht op overheidsinstellingen, ZBO’s en daaraan verbonden partijen. Het opleidingsaanbod is praktijkgericht en direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk. Wij leveren maatwerk en staan voor kwaliteit met onze volledige specialisatie in de overheidsfiscaliteit. 

Wat bieden wij u? 

•    Ruim aanbod aan fiscale opleidingen speciaal ontwikkeld voor de publieke sector
•    Solide kennis vergroting door een directe koppeling van theorie aan praktijk
•    Vergroting van uw fiscale kennis en expertise
•    Enthousiaste gekwalificeerde docenten uit de praktijk delen graag hun kennis en expertise met u.
•    Persoonlijke aandacht met een maximaal aantal deelnemers per cursus
•    Gelegenheid tot uitwisselen van ervaringen onderling

Opleidingsaanbod

De allround fiscale opleiding bestaat uit een viertal specialisatiepakketten te weten:

Deze pakketten kunnen ook apart van elkaar gevolgd kunnen worden. Per specialisatiepakket worden er diverse cursussen aangeboden, die ook apart van elkaar gevolgd kunnen worden. 

Waarom een kenniscentrum?

Wij merken dat er behoefte is bij organisaties aan praktijkgerichte opleidingen, waarbij de kennis specifiek is gericht op overheidsfiscaliteit. Vanuit onze expertise als fiscalisten voor de overheid kunnen wij een meerwaarde bieden die onderscheidend is. Overheidsfiscaliteit bestaat niet alleen uit wet- en regelgeving maar ook uit borging van processen, administratieve inrichting, kennisdeling en uitvoering. Met onze ruime ervaring maken wij dit concreet aan de hand van praktijkcasussen. 

De door CEDEO getoetste klanttevredenheid voor onze open opleidingen is 98,7% en onze klanttevredenheid bij maatwerkopleidingen is zelfs getoetst op 100%! 

Praktijkgerichte kwaliteit in fiscaliteit voor de overheid.

Wij richten ons uitsluitend op overheidsinstellingen en werken met name voor provincies, gemeenten en ZBO’s. Wij hebben ijzersterke referenties van G4 tot kleine gemeenten en van G20 tot provincies. Wij bieden ondersteuning aan op het gebied van Btw/BCF, loonheffingen, vennootschapsbelasting, WOZ en lokale middelen. Wij werken met een groep enthousiaste professionals gezamenlijk aan het adviseren, ontzorgen, oplossen van fiscale vraagstukken, het meedenken als sparring partner en het fiscaal in control brengen van uw organisatie. 

Fiscaliteit is naar onze mening geen standaard product maar maatwerk per organisatie. Vanwege groot succes en waardering hebben wij de leergang dit jaar uitgebreid met formeel recht, WOZ en overige lokale middelen.

Liever maatwerk? 

U kunt zich aanmelden voor de allround opleiding overheidsfiscaliteit, maar wij vinden het belangrijk dat het opleidingstraject aansluit bij uw praktijk. Graag denken wij met u mee om de opleidingsbehoefte optimaal vorm te geven. Neem contact met ons op voor meer informatie. 

Naam:
Organisatie:
E-mailadres organisatie
Telefoonnummer organisatie
Postadres organisatie
Opmerkingen
Actueel