Fiscaliade is er voor alle heffingsambtenaren, invorderaars en WOZ waarderingsdeskundigen die vragen hebben over de WOZ en/of lokale belastingen vraagstukken en formele randvoorwaarden die hieraan gekoppeld zijn.

Bij Fiscaliade adviseren wij van kop tot staart, dat betekent dat wij meedenken vanaf het ontstaan van een idee tot eventuele beroepsprocedures. U kunt onder andere bij ons terecht voor advisering bezwaar en beroep of onze juridische beoordeling van de kostenonderbouwing bestemmingsheffingen en rechten. Ook is het mogelijk om tijdelijk personeel in te huren om bezwaarschriften af te handelen.

Wij bieden daarnaast advies aan op meer strategisch niveau, zoals bijvoorbeeld een quick scan om snel informatie te verkrijgen over proces en/of inhoud of onze fiscale strategische advisering over proceskostenvergoeding of mogelijkheden lokale belastingen. U kunt bij ons terecht wanneer u meer wilt weten, ondersteuning wenst bij de beoordeling en implementatie van de fiscaliteit bij invoering van de Omgevingswet en duurzaamheid. Vanzelfsprekend doen wij dat door de kennis van medewerkers te borgen.   

Actueel