Het kabinet heeft een aantal nieuwe fiscale en economische maatregelen getroffen in aanvulling op het eerdere noodpakket inzake de coronacrisis. Lees hier welke dat zijn:

Dit nieuwe beleidsbesluit van 14 april jl. kent een aantal concrete fiscale goedkeuringen, die ervoor moeten zorgen dat gegeven de bijzondere omstandigheden, onredelijkheid in de wetstoepassing op een aantal punten tijdelijk wordt weggenomen. De goedkeuringen zien op de volgende onderwerpen: 

 • verschuldigdheid van energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE); 
 • invorderingsrente; 
 • bepaalde wettelijke administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen; 
 • reiskostenvergoeding in de loonheffingen; 
 • vrijstelling kortstondig gebruik van een motorrijtuig; 
 • maatregel voor om te bouwen taxi’s; 
 • geldigheid taxatierapport motorrijtuig; 
 • termijn bij gebruikmaking terugwerkende kracht bij geruisloze omzetting, bedrijfsfusie, juridische fusie, splitsing en geruisloze terugkeer; 
 • btw-gevolgen van het ter beschikking stellen van zorgpersoneel; 
 • btw-gevolgen van het gratis verstrekken van medische hulpgoederen en -apparatuur; 
 • verlaagd btw-tarief bij online aanbieden van sportlessen; 
 • vrijstelling van een aantal Duitse netto-uitkeringen. 

Deze goedkeuringen hebben een tijdelijk karakter en komen weer te vervallen zodra de omstandigheden dit mogelijk maken. De meeste maatregelen gelden met terugwerkende kracht tot en met 12 maart 2020. De maatregel voor de EB en ODE werkt terug tot 1 april 2020 en de maatregel voor de invorderingsrente werkt terug tot 23 maart 2020. 

Voor wat betreft de goedkeuring voor het doorbetalen van de vaste reiskostenvergoeding merken wij op dat deze volgens de letterlijke tekst uitsluitend geldt voor het doorbetalen van de vaste reiskostenvergoeding. In dat geval hoeft deze niet na zes weken te worden stopgezet in verband langdurige afwezigheid van zes of meer aaneengesloten weken. Dit betekent dat voor medewerkers die door de coronacrisis vanaf maart thuiswerken, de vaste reiskostenvergoeding ook na zes weken thuiswerken doorbetaald kan worden zonder fiscaal nadelige gevolgen. Het is op dit moment nog onduidelijk of deze goedkeuring ook geldt voor de IKB-uitruil woon/werkverkeer aan het eind van het jaar waarbij in feite met terugwerkende kracht een vaste reiskostenvergoeding wordt afgesproken. Hierover op een later moment meer.

Voor de liefhebbers, hierbij de link naar het beleidsbesluit en de kamerbrief: 

beleidsbesluit-fiscale-tegemoetkomingen-naar-aanleiding-van-de-coronacrisis.pdf
kamerbrief-over-economische-maatregelen-met-betrekking-tot-het-coronavirus_(2).pdf

Als u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met een van onze specialisten of uw vaste aanspreekpunt: 

 • BTW specialist Nikita.Brameijer@fiscaliade.nl of 06-219 34 361
 • Vpb specialist Dido.Westrik@fiscaliade.nl of 06-118 72 350
 • Vpb specialist Marian.Roberti@fiscaliade.nl of 06-512 42 478
 • LH en WNT specialist Marjon.van.Ginhoven@fiscaliade.nl of 06-820 12 150
 • LH en WNT specialist Remco.Bosma@fiscaliade.nl of 06-412 03 592
 • EB, Formeel & Lokale middelen specialist Olga.Menger@fiscaliade.nl of 06-123 44 782
Naam:
E-mailadres
Telefoonnummer
Bericht
Actueel