Optimaliseer nu uw WKR loonaangifte proces WKR aangifte

Na het volgen van onze online cursus WKR weet u of u op juiste wijze de WKR over 2020 hebt beoordeeld. Indien nodig bent u nog op tijd om correcties door te voeren in de berekeningen zonder hiervoor boetes te krijgen. Daarnaast bieden wij u handvaten om het proces van de WKR in 2021 te optimaliseren zodat de uitdagingen voor komend jaar weer kleiner worden! 

Waarom de cursus WKR?
Een goede administratieve verwerking in de financiële administratie en de salarisadministratie in combinatie met een juiste fiscale beoordeling van kosten is essentieel om de WKR goed toe te passen en fiscale risico’s te voorkomen. In de online cursus WKR komen gerichte vrijstellingen, (nihil)waarderingen, aanwijsbesluiten, gebruikelijkheidscriterium, het berekenen van vrije ruimte en eventuele eindheffing, processen en voortgangsreportages WKR aan bod. Wij geven uitleg over achtergronden en maken een vergelijk met de rechtspositionele regelingen en aankomende cao’s voor gemeenten en provincies.


Wat levert de cursus u op? 
- U kunt de punten op de ‘i’ zetten voor uw aangifte WKR over 2020
- Specifieke overheidscasuïstiek komt aan bod zoals werkkosten die bij overheidswerkgevers spelen
- WKR aandachtpunten mbt Cao-vergoedingen en inzet IKB-reiskostenvergoeding
- Betere borging van kwaliteit van uw aangifte
- Extra controle of de WKR-aangifte over 2020 goed is berekend
- U wordt op de hoogte gebracht van de actualiteiten van de WKR 2021
- Wij bieden u handvaten voor het verbeteren van de inrichting van het WKR-proces 2021

Voor wie is deze cursus geschikt?
De online workshop WKR is met name gericht op medewerkers van de salarisadministratie, financiële administratie en P&O medewerkers die betrokken zijn bij de WKR beoordeling binnen een gemeente of provincie. Daarnaast is de workshop ook zeker interessant voor medewerkers van de OR die graag meer willen weten over de ins- en outs van de WKR en hoe dit kan passen in toekomstige arbeidsvoorwaardelijke regelingen zoals thuiswerken en reiskosten. 

Duur van de cursus
Omdat een online training zeer intensief is en we u graag ook de gelegenheid willen geven om intern nog punten tussentijds uit te kunnen zoeken of na te vragen, hebben we deze training opgesplitst in 2 delen van 2 uur waarin wij op praktische wijze de regels van de WKR met u doornemen. 

Tijd
De cursus staat gepland op dinsdag 19 en 26 januari van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Inhoud van de cursus
Deel 1 (19 januari)
Basisbeginselen WKR, stappenplan WKR 
Stap 1. Werkgever/werknemer
Stap 2. Loon
Stap 3. Waarde

Deel 2 (26 januari)
Stap 4. Aanwijzen EHL
Stap 5. Gerichte vrijstelling
Stap 6. Vrije ruimte
Reiskosten, IKB, actualiteit 2021 WKR
 

Kosten 
425,- euro exclusief BTW
 

Meer informatie en inschrijven
Ga naar deze pagina om u vandaag nog in te schrijven of voor meer informatie over ons cursusaanbod.

Actueel