Mobiel menu openen
  • Team 1

Interne Beheersing

Fiscaliade zorgt voor een fiscale kwaliteitsimpuls binnen uw organisatie. Dit doen wij door mensen met kennis u te laten helpen met uw processen en het implementeren van fiscaliteit daarin! 

In de praktijk gaan veel fiscale werkzaamheden op basis van toetsing of verwerking achteraf. Hierdoor is uw fiscaal expert meer tijd kwijt en loopt u een hoger fiscaal risico. Door uw fiscale processen te verbeteren verplaatst de toetsing zich van achteraf naar vooraf. Dit leidt tot minder fiscale risico's, kostenefficiëntie, minder advieskosten, verbeterde interne kennis en een lagere werkdruk voor uw fiscaal expert. Een goede interne beheersing zorgt voor beheersing bij de bron, fiscaal voorkomen is altijd beter dan fiscaal genezen.

Dit kunt u bereiken door het nemen van diverse interne maatregelen en een stroomlijning van de fiscale werkzaamheden. U bouwt met ons uw eigen tax control framework die past binnen uw organisatie en bedrijfsvoering. Dit kunt u doen in het kader van uw horizontaal toezicht, maar u kunt dit nog beter doen voor uzelf! 

De verbetering steunt op de 3 peilers: Risicobeheersing, kostenbesparing en kansen benutten, Deze peilers zet u om in een fiscaal beleidsplan. Dit is de visie van u op uw fiscaliteit. U onderzoekt uw huidige fiscale positie (nulmeting). Vervolgens zet u deze om naar de gewenste praktijk middels een fiscale actielijst met concrete maatregelen. Deze maatregelen steunt op 3 bestaande peilers binnen uw organisatie, uw kennisniveau, uw workflow en Ao/Ic.

Neem de touwtjes in handen voor uw organisatie!