Hoewel diepgaande fiscale kennis van de diverse rechtsgebieden het fundament vormt van onze advisering, zit de echte toegevoegde waarde in onze integrale aanpak. Fiscaliade loopt voorop als het gaat om integrale fiscale advisering. Door ieder fiscaal vraagstuk vanuit de verschillende disciplines te benaderen, gecombineerd met een praktijkgerichte aanpak, wordt de oplossing versterkt en levert dit daadwerkelijk resultaat op. Wij noemen dit ook wel ‘fiscaal integraal optimaliseren zonder open eindjes’. Een aantal voorbeelden van onze succesvolle integrale dienstverlening: 

 • Integrale (project)advisering
 • Begeleiden van herstructureringen zoals verzelfstandigingen en samenwerkingen
 • Fiscale optimalisatie van verbonden partijen
 • Optimalisering van de (fiscale) inrichting van uw administratie
 • Beoordeling en verbeteren van fiscaal beleid en uitvoering
 • Bevorderen van de borging van fiscaliteit bij Interne Controle (IC)
 • Begeleiding doorontwikkeling HT 
 • Opstellen fiscaal plan van aanpak, fiscaal beleidsplan en fiscale actielijst
 • Ondersteunen / samenwerken bij opstellen en aanvullen tax Control Framework
 • Uitvoeren steekproef volgens diverse methodes afhankelijk van doel (voor accountant of CAB-methode Belastingdienst)
 • Data-analyse en opstellen dashboard
 • Uitvoeren fiscale audit
 • Coaching bedrijfsfiscalist
 • Interim-fiscalist voor tijdelijke ondersteuning
   

Actueel