Investeringen in de openbare ruimte waaronder havens, groen, energie, water en natuur. Hierbij is duurzaamheid een steeds belangrijker aspect. De btw biedt kansen om een business case duurzaamheid te optimaliseren. Investeringen in de openbare ruimte kunnen bij een optimale inrichting zonder kostprijsverhogende btw plaatsvinden. Graag denken wij met u mee. 

Actueel