Bij de aankoop, verkoop, ruiling en vestiging van zakelijke rechten op oproerende zaken dient altijd beoordeeld te worden of er sprake is van een btw belaste levering of een btw vrijgestelde levering. Daarnaast kan de heffing van overdrachtsbelasting ook van toepassingen zijn soms zelfs als dubbele heffing naast de omzetbelasting, om deze samenloop van btw en overdrachtsbelasting te voorkomen is een goede controle op de te maken afspraken in akten en overeenkomsten van belang om nadelige gevolgen zo veel mogelijk te beperken. 

Actueel