Mobiel menu openen
  • Team 1

Gemeente

Wij zijn Fiscaliade, een in (semi)publieke instellingen gespecialiseerd fiscaal adviesbureau. Wij kunnen zo’n 60 gemeenten tot ons vaste klantenbestand rekenen en hebben daarnaast bij veel gemeenten losse (projectmatige en/of tijdelijke) opdrachten die wij uitvoeren. We hebben ijzersterke referenties van G4 tot kleine gemeenten.

Binnen de sector gemeente, bestaat ons klantenbestand uit gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, als ook diverse samenwerkingsverbanden en overheidsondernemingen (stichtingen en bestuur).

Wij adviseren gemeenten onder meer bij:

  • BTW/BCF-labeling, vaststellen mengpercentage
  • Opzetten Tax Control Framework
  • Begeleiding en ondersteuning tot sluiten van een Horizontaal Toezicht Convenant
  • Vastgoed
  • Sociaal domein
  • Oprichten overheidslichamen, verzelfstandigingen maar ook ontvlechting terug naar de gemeente en opheffen overheidslichamen of GR
  • Beoordeling vennootschapsbelastingplicht, uitvoeren van winsttoetsen en indienen van aangiften vennootschapsbelasting (opname in uitstelregeling is mogelijk)
  • Loonheffingen en WNT (werkkostenregeling, gebruik (dienst)auto’s, RVU, fietsregeling, IKB-doelen, personeelshandboek, beoordeling aangifte loonheffingenbericht)
  • Lokale Heffingen (Energiebelasting, WOZ-proces, bezwaar& beroep)