Mobiel menu openen
  • Team 1

Overheid

Fiscaliade is een belastingadvieskantoor gespecialiseerd in de publieke sector. Onze organisatie heeft veelvuldig contact en overleg met de Belastingdienst, maar ook met landelijke instellingen als het Interprovinciaal Overleg Provincies (IPO), Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) en nemen wij namens het IPO deel aan de klankbordgroep Wet Normering Topinkomens (WNT). Wij hebben diverse organisaties begeleid bij het inrichten van een TCF en het afsluiten van een Horizontaal Toezicht Convenant met de Belastingdienst.