Mobiel menu openen
  • Team 1

Provincie

Als Fiscaliade adviseren wij meerdere Provincies en nemen wij in die hoedanigheid deel aan diverse overleggen en/of projecten via het Interprovinciaal Overleg Provincies (IPO).

Onze advisering en praktische ondersteuning op locatie vindt plaats op interim-basis of op basis van (projectmatige en/of tijdelijke) separate opdrachten. Onze werkzaamheden zien onder meer op het ondersteunen van de provincies bij de uitvoering van de gegevensgerichte steekproef (CAB-conform) ten behoeve van de doorontwikkeling van het tax control framework (TCF). De uitkomsten van de steekproef vormen de basis voor opleiding en procesverbetering binnen de lerende organisatie. Ook hebben wij ervaring met het begeleiden van Provincies naar een horizontaal toezicht convenant met de Belastingdienst.

Naast Provincies adviseren wij tevens diverse deelnemingen en fondsen die gerelateerd zijn aan de Provincies zoals vastgoed BV’s, innovatie BV’s, gemeenschappelijke regelingen en dergelijke.

Onze werkzaamheden binnen de sector Provincies bestaan onder andere uit: 

  • BTW/BCF-labeling, vaststellen mengpercentage
  • Opzetten Tax Control Framework
  • Begeleiding en ondersteuning tot sluiten van een Horizontaal Toezicht Convenant
  • Beoordeling vennootschapsbelastingplicht, uitvoeren van winsttoetsen en indienen van aangiften vennootschapsbelasting (opname in uitstelregeling is mogelijk)
  • Loonheffingen en WNT (werkkostenregeling, gebruik (dienst)auto’s, RVU, fietsregeling, IKB-doelen, personeelshandboek, beoordeling aangifte loonheffingenbericht)
  • Lokale Heffingen & Milieubelastingen (bestemmingsheffingen, leges, Energiebelasting)