Mobiel menu openen
  • Team 1

ZBO

Fiscaliade is een belastingadvieskantoor gespecialiseerd in de publieke sector. Wij hebben veelvuldig contact en overleg met de Belastingdienst, maar ook met landelijke instellingen als het Interprovinciaal Overleg Provincies (IPO), Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) en nemen wij namens het IPO deel aan de klankbordgroep Wet Normering Topinkomens (WNT).

Wij hebben diverse organisaties begeleid bij het inrichten van een TCF en het afsluiten van een Horizontaal Toezicht Convenant met de Belastingdienst. Tot ons klantenbestand horen diverse Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO) waarbij een aantal waarbij wij de integrale fiscale adviseur zijn (btw, vennootschapsbelasting, loonheffingen, WNT en lokale heffingen) ook komt het voor dat wij voor een ZBO specifiek voor een belastingmiddel of op projectbasis adviseren.

Onze werkzaamheden voor ZBO’s bestaan onder meer uit: 

  • BTW/BCF-labeling, vaststellen mengpercentage
  • Opzetten Tax Control Framework
  • Begeleiding en ondersteuning tot sluiten van een Horizontaal Toezicht Convenant
  • Beoordeling vennootschapsbelastingplicht, uitvoeren van winsttoetsen en indienen van aangiften vennootschapsbelasting (opname in uitstelregeling is mogelijk)
  • Loonheffingen en WNT (werkkostenregeling, gebruik (dienst)auto’s, RVU, fietsregeling, IKB-doelen, personeelshandboek, beoordeling aangifte loonheffingenbericht)
  • Lokale Heffingen & Milieubelasting (Energiebelasting, leges, bezwaar& beroep)