Sinds de verruiming van de sportvrijstelling is de btw bij gemeenten, stichtingen en verenigingen niet langer aftrekbaar. Er zijn subsidie mogelijkheden in de vorm van de BOSA en de SPUK welke niet altijd alle kosten dekken maar ook eisen en voorwaarden kennen die niet altijd makkelijk te duiden zijn. Daarnaast is de fiscale positie van de gemeentelijke sportbedrijven zoals een NV of BV een complex vraagstuk welke tot veel landelijke discussies leidt. 
 

Actueel