Is de subsidie een btw belast of niet? Wanneer moet de btw mee gesubsidieerd worden? Is het een prijssubsidie? Lastige vragen waarbij het soms prettig is om even met uw adviseur van gedachten te wisselen. 
 

Actueel