Mobiel menu openen
  • Team 1

Update

Inhuur of loondienst? Gebruik de checklist
28 augustus 2020
Weet u voor welke inhuursituatie sprake is van een overeenkomst van opdracht of dat u risico loopt op het bestaan van een dienstbetrekking? Ook bij het gebruik van een (model)overeenkomst van opdracht is het van belang de arbeidsrelatie in de praktijk te (blijven) toetsen. Onze fiscale checklist is gebaseerd op de aangekondigde Webmodule en geeft u een indicatie of u wel of geen risico loopt. Klik hier voor meer informatie.
Webinar uitspraken HR: begraven & re-integratie
28 augustus 2020
Op 3 september herhalen wij op veler verzoek ons Webinar over de fiscale gevolgen van de Hoge Raad uitspraken over re-integratie en begraafplaatsen. In juli heeft de De Hoge Raad gesteld dat dat gemeente afnemer is van de re-integratie-trajecten en niet overwegend de individuele derde bevoordeeld. Hierdoor is compensatie van btw mogelijk. In juni heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de begraafplaatsen en btw. Wij vertellen hier meer over in ons Webinar van aanstaande donderdag!
VPB bij participaties grondexploitaties
28 mei 2020
Eind vorig jaar is een blauwdruk Vaststellingsovereenkomst gesloten omtrent de fiscale behandeling van participaties door overheidspartijen in (fiscaal transparante) commanditaire vennootschappen. Dit afsprakenkader lijkt de Belastingdienst te hanteren voor alle participaties met een grondexploitatie.
Lees hier wat dit voor de praktijk betekent en over de praktische afspraak die wij hierover recentelijk hebben kunnen maken met de Belastingdienst.