Mobiel menu openen
  • Team 1

  • Team 2

  • Team 3

  • Team 4

Verzelfstandigingen

Verzelfstandigingen van gemeentelijke afdelingen en activiteiten
In de gemeentelijke praktijk worden momenteel veel taken verzelfstandigd middels de oprichting van een gemeentelijke B.V. of via een gemeenschappelijke regeling. Deze omzetting naar een andere entiteit betekent fiscaal nogal wat. Welke btw en vpb kwalificatie heeft de nieuwe entiteit? Is de btw wel verrekenbaar via de BCF of btw-aangifte? Hoe moet de dienstverleningsovereenkomst worden ingericht fiscaal, of is de verstrekte subsidie belast met btw? Het is van belang in een vroeg stadium, voordat de contracten zijn getekend, deze zaken op te pakken om fiscaal tot een optimale situatie te komen.