Bij Fiscaliade werken enthousiaste fiscale professionals met een volledige focus op de overheidssector. Onze professionals hebben een jarenlange staat van dienst met uitstekende referenties en hebben zich volledig gespecialiseerd in de fiscaliteit van de overheid. Daardoor kunnen wij ons volledig focussen op de relevante vraagstukken binnen de sector en kunt u schakelen met professionals die weten wat er speelt. Gecombineerd met onze ruime ervaring in dit domein, leidt dit tot concrete en praktische adviezen. Dit ziet u ook terug in onze aanpak; integrale advisering en praktijkgerichte oplossingen. Hiermee onderscheiden wij ons en kunnen wij voor u daadwerkelijk het verschil maken. 

Het doel van Fiscaliade is om meer te bieden dan een adviesnotitie alleen. De experts in de verschillende fiscale disciplines werken nauw samen en bekijken ieder vraagstuk integraal met u. Open communicatie, transparantie en integriteit zijn randvoorwaarden die wij strikt bewaken. Een advies is niet alleen een inhoudelijk verhaal. Een advies is begrijpelijk, flexibel in vorm en gaat samen met concrete op te volgen acties middels een toegevoegde actielijst en lijst van aanbevelingen.

Daarnaast hebben wij aandacht voor het dynamische politieke speelveld  hebben wij kennis van het BBV, de werkwijze van overheidsorganisaties en hun wettelijke taken. Vanzelfsprekend worden deze aspecten waar nodig meegenomen in onze advisering. 
 

Actueel