Mobiel menu openen
  • Team 1

  • Team 2

  • Team 3

  • Team 4

Wijziging wet minimumloon

Aanpassing Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag (WML)

Met ingang van 1 juli a.s. wordt de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag (WML) gewijzigd en wordt het wettelijk minimumloon verhoogd. Voor gemeenten is de WML (mogelijk) van toepassing op werknemers die in dienstbetrekking werkzaam zijn op grond van de WSW of Participatiewet. Hieronder zetten wij de wijzigingen in de WML voor u uiteen:

  • Het wettelijk (bruto) minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder wordt per 1 juli 2017 € 1.565,40 per maand, € 361,25 per week en € 72,25 per dag (op fulltime basis);
  • De leeftijd waarop een werknemer recht heeft op het wettelijk (bruto) minimumloon voor volwassenen gaat van 23 naar 22 jaar;
  • Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21 jarigen gaat extra omhoog;
  • Als werkgevers krijgt u compensatie voor de hogere loonkosten van 18- tot en met 21-jarigen via het minimumjeugdloonvoordeel. Deze regeling gaat in per 1 januari 2018 en biedt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2017 compensatie.

Overigens zal de leeftijd waarop een werknemer recht heeft op het wettelijk (bruto) minimumloon met ingang van 1 juli 2019 naar verwachting (verder) worden verlaagd naar 21 jaar. Ook gaat in 2019 het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 20-jarigen naar verwachting (verder) omhoog.

In verband met de aankomende veranderingen in het WML, adviseren wij u na te gaan of deze wijzigingen op (enkele van) uw medewerkers van toepassing zijn, en indien nodig de inrichting van uw salarisadministratie tijdig te controleren.

Geplaatst 30-8-2017. Deze informatie wordt niet geüpdate.