Mobiel menu openen
  • Team 1

  • Team 2

  • Team 3

  • Team 4

WKR acties

Werkkostenregeling (WKR) 

Zoals u inmiddels weet, kunt u onder de werkkostenregeling (WKR) 1,2% (2017) van uw fiscale loonsom (de vrije ruimte), besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan uw medewerkers. Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt, bent u geen loonbelasting verschuldigd. Over het (eventuele) bedrag boven de vrije ruimte betaalt u 80% eindheffing. Daarnaast zijn er onder meer gerichte vrijstellingen en nihil waarderingen die niet ten laste van de vrije ruimte komen. Een goede administratieve verwerking en fiscale beoordeling van kosten is essentieel om de WKR goed toe te passen en fiscale risico’s te borgen.

In de praktijk zien wij met enige regelmaat dat de WKR niet (volledig) juist wordt toegepast. Veel voorkomende fouten zijn:

  • Kosten worden op een verkeerd grootboek geboekt;
  • Er wordt een verkeerd WKR label toegekend;
  • Er zijn veel budgethouders / managers zonder specifieke kennis die facturen WKR moeten beoordelen en deze facturen veiligheidshalve als WKR-factuur boeken of ten onrechte aangeven dat de factuur niet WKR relevant is;
  • De (fiscale) onderbouwing waaruit blijkt dat sprake is van een gerichte vrijstelling of nihil waardering is niet (voldoende) aanwezig;
  • Er vallen WKR-facturen in delen van de administratie die als 'WKR-veilig' zijn bestempeld.

Zorg ervoor dat uw WKR op orde is voor de laatste aangifte van dit jaar. Begin bijvoorbeeld op basis van een steekproef. Beoordeel of de WKR juist wordt toegepast en zet u in om de kennis omtrent de WKR te vergoten of bij te houden binnen uw organisatie. Graag zijn wij u hierbij behulpzaam.

Geplaatst 30-8-2017. Deze informatie wordt niet geüpdate.